Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Zamknij
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-04-13

Nabór wniosków na wymianę nieefektywnych ekologicznie źródeł ciepła (kotły centralnego ogrzewania - CO)

Gmina Dąbrowa Zielona informuje o możliwości składania przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy wniosków – ANKIET uczestnictwa w programie pn.Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona”

Planowana do realizacji operacja polega na wymianie nieefektywnych ekologicznie źródeł ciepła (kotły centralnego ogrzewania) wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę, charakteryzujące się zwiększoną sprawnością ekologiczną (roczny spadek emisji gazów cieplarnianych i CO₂ co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji), kotły te nie posiadają tzw. rusztu awaryjnego.

Wymieniane w ramach projektu urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE.

UWAGA W przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą (PELLET), możliwe jest wsparcie tylko takich budynków, w których została wykonano już termomodernizacja, w stopniu wynikającym z audytu energetycznego.

Za wykonaną modernizację uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym oszczędności energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W2×rok).

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków zostanie oceniona przez specjalistyczną firmę działającą na zlecenie gminy.

Mając na uwadze powyższe, wnioski w zakresie wymiany kotła przyjmowane będą wyłącznie od właścicieli budynków mieszkalnych, po termomodernizacji.

 

Informacja o programie i warunkach uczestnictwa

Podstawowe wymagania jakie musi spełniać uczestnik programu:

-  Operacja kierowana jest do mieszkańców stale zamieszkujących na terenie gminy,

-  Mieszkaniec musi posiadać uregulowany tytuł prawny do nieruchomości,

-  nie może zalegać z opłatami wobec gminy

-  zobowiązać się do zawarcia z Gminą Dąbrowa Zielona stosownej umowy / umów regulujących zasady realizacji inwestycji zgodnej z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego 2014-2020 na okres min 5 lat od podpisania przez gminę umowy o dofinansowanie projektu,

zlikwidować dotychczasowy kocioł CO i potwierdzić ten fakt karta przekazania odpadu (niezwłocznie po montażu nowego kotła),

 

Pozostałe informacje dotyczące realizacji:

Nabór wniosków do 30 maja 2017r.

Weryfikacja wniosków pod katem spełnienia wymagań konkursu –czerwiec / lipiec 2017r.

Wykonanie dokumentacji projektowej wrzesień / październik 2017

Wymiana pieca (kotła grzewczego) w przypadku otrzymania dofinansowania:

  • II-III kw. 2019r. – projekt RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020
  • lub II – III kw. 2018r. – projekty grantowe konkursowe RPO WSL 2014-2020,(jeżeli taka procedura zostanie uruchomiona przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020)
 
Maksymalne dofinansowanie do projektu wynosi 85% wartości wymiany kotła z montażem. Orientacyjny koszt kotła opalanego biomasą o mocy 24 kW wynosi 14-15 tyś zł brutto + montaż.

 UWAGA

W przypadku nie otrzymania dofinansowania przez gminę dla powyższego zadania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 operacja nie zostanie zrealizowana, a zakwalifikowani uczestnicy projektu nie mają prawa o dochodzenie jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu niezrealizowanego projektu oraz zwrotu poniesionych kosztów

Ankieta- wniosek

Informacja dla mieszkańców

Aneta Wojtala
 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.