Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańców / Program Rodzina 500 +

Program Rodzina 500 +

 

1. Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. formie papierowej i elektronicznej.

2. Każdy, kto złoży wniosek do dnia 1 lipca 2016 r. włącznie dostanie wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

3. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r. włącznie, organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

4. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

5. Złożenie wniosku przed 1 kwietnia 2016 r. spowoduje umorzenie postępowania i konieczność ponownego złożenia wniosku po 1.04.2016r.

 

Świadczenie będzie przyznawane na rok i co do zasady okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku.

Dłuższy będzie jedynie pierwszy okres - rozpocznie się 1 kwietnia br. i trwać będzie do 30 września 2017 r.

Założenia Programu:

1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).

2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

3. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

6. Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

1) oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

2) w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;

3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;

4) dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dzieci, bez dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Szczegóły Programu „Rodzina 500+” na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Pliki do pobrania:

Wniosek

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informator 1

Informator 2

Joanna Dzieniarz
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.